Το παρακάτω ωράριο είναι ενδεικτικό, και υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα με την ζήτηση που υπάρχει από τους  μαθητές.

8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
ΔΕΥΤΕΡΑ
mat
tower
mat/tower
mat
ΤΡΙΤΗ
tower
mat
tower
tower
ΤΕΤΑΡΤΗ
tower
mat
ΠΕΜΠΤΗ
tower
tower
tower
mat
tower
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
mat
ΣΑΒΒΑΤΟ

Studio

Καρνεάδου 12,
5ος ορ.,
10675 Kολωνάκι,
Αθήνα

Τηλ. +30 210 72 40 296

Social

logotype logotype