ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ TOWER KAI WUNDA CHAIR: ΜΕΧΡΙ 6 ΑΤΟΜΑ

Στα μαθήματα tower/chair αρχίζουμε με μια σειρά ασκήσεων στρώματος για ζέσταμα και συνεχίζουμε με τη χρήση των tower-chair, εκτελώντας ασκήσεις με την αντίσταση των ελατηρίων.

Δεν συστήνεται για αρχαρίους διότι η χρήση των ελατηρίων χρειάζεται έλεγχο από την πλευρά του μαθητή, και επομένως μια σχετική γνώση της μεθόδου.

Ένα αρκετά προχωρημένο μάθημα για άτομα που κάνουν Pilates χρόνια θα ήταν η εκτέλεση ασκήσεων μόνο στην wunda chair.

Studio

Καρνεάδου 12,
5ος ορ.,
10675 Kολωνάκι,
Αθήνα

Τηλ. +30 210 72 40 296

Social

logotype logotype