ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ: MΕΧΡΙ 6 ΑΤΟΜΑ

Σ’ αυτό το μάθημα ο μαθητής εκτελεί τις 34 αυθεντικές ασκήσεις που ο Pilates δημιούργησε για να εκτελούνται στο στρώμα. Χωρίζεται σε τρία επίπεδα, αρχάριο, μεσαίο, προχωρημένο. Ο καθηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει μικρά όργανα, όπως βαράκια, ιμάντες, κύκλους κτλ., ανάλογα με  τη δυνατότητα των μαθητών και τα σημεία στα οποία θέλει να δώσει έμφαση.

Studio

Καρνεάδου 12,
5ος ορ.,
10675 Kολωνάκι,
Αθήνα

Τηλ. +30 210 72 40 296

Social

logotype logotype