ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Tο μάθημα αυτό γίνεται με έναν αθλούμενο και έναν δάσκαλο. Αν το επιλέξετε, θα ακολουθείτε μια σειρά ασκήσεων, τόσο στο στρώμα όσο και στα όργανα: reformer, cadillac, ladder barrel και chair (wunda and high), ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Προτείνουμε αυτού του είδους το μάθημα σε όσους έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη μέθοδο, και κυρίως στα όργανα, για να κατανοήσουν καλύτερα και ταχύτερα τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δουλεύουν το σώμα τους.

Επίσης ενδείκνυται για όσους έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, καθώς και για εκείνους που επιθυμούν να προοδεύσουν πολύ γρήγορα στη μέθοδο.

Studio

Καρνεάδου 12,
5ος ορ.,
10675 Kολωνάκι,
Αθήνα

Τηλ. +30 210 72 40 296

Social

logotype logotype