Παρακαλώ δείτε το πρόγραμμα του Alma για να επιβεβαιώσετε τις ημέρες για τα μαθήματα. Μπορείτε επίσης να ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ το PDF (στη συσκευή / τον υπολογιστή σας) να έχετε μαζί σας

8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
ΔΕΥΤΕΡΑ
mat
tower
mat
mat
mat/tower
ΤΡΙΤΗ
tower
mat
tower
tower
tower
ΤΕΤΑΡΤΗ
mat
tower
tower
mat
tower
ΠΕΜΠΤΗ
tower
tower
tower
mat
tower
tower
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
mat
tower
ΣΑΒΒΑΤΟ

Studio

Καρνεάδου 12,
5ος ορ.,
10675 Kολωνάκι,
Αθήνα

Τηλ. +30 210 72 40 296

Social

logotype logotype